Follow us      
  
  

หนังสือพิมพ์มติชน [ วันที่ 14/09/2560 ]
ไม่พบผู้ป่วยโรคเมอร์ส

  เมื่อวันที่ 12 กันยายน ดร.น.พ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่ 12 จ.สงขลา เปิดเผยว่า ในวันที่ 7-10 กันยายน 2560 สคร.ที่ 12 ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งจุดคัดกรองและเฝ้าระวังโรคเมอร์สผู้เดินทางกลับจากการไปประกอบพิธิฮัจย์ 1,153 คน ไม่พบผู้ป่วยโรคเมอร์สตามที่มีข่าวลือ พบเพียงผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 2 คนเท่านั้น
          ดร.นพ.สุวิชกล่าวว่า ขั้นตอนของการคัดกรองของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างเข้มงวด ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เดินทางโดยใช้เครื่อง เทอร์โมสแกน และตรวจร่างกายเบื้องต้น หากพบผู้เดินทางมีอาการไข้ อุณหภูมิร่างกายสูง 38 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ หอบเหนื่อย จะมีการคัดแยกเพื่อตรวจดูอาการอย่างละเอียดและเก็บสารคัดหลั่งเพื่อตรวจหาเชื้อเพิ่มเติม จะนำตัวผู้ที่มีอาการส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจและรักษา

เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้