Follow us      
  
  

สยามรัฐ [ วันที่ 11/09/2560 ]
ระวัง!โรคเด็กเล็ก'ไวรัสลงกระเพาะ'

 นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์เผยว่า ในเด็กเล็กที่มีภูมิคุ้มกันน้อยโรคที่พบบ่อยช่วงปลายฝนต้นหนาวคือโรคไวรัสลงกระเพาะหรือโรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ โดยเชื้อไวรัสที่เป็นต้นเหตุมีหลายชนิด แต่ที่พบบ่อยในเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี คือ เชื้อไวรัสโรตา ซึ่งพบได้ถึงร้อยละ 16-58 สามารถอยู่ในสภาวะแวดล้อมทั่วไปได้นาน แฝงอยู่กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว
          หลังได้รับเชื้อเด็กจะมีอาการเหมือนไข้หวัดคือ มีไข้ ตัวร้อน น้ำมูกไหล-ไอร่วมด้วย อาการที่เด่นชัดคือ อาเจียน ตั้งแต่เล็กน้อยถึงรุนแรง ซึ่งอาจท้องอืดร่วมด้วย นอกจากนี้ เด็กจะไม่อยากรับประทานอาหารและถ่ายเหลวถ่ายบ่อย ซึ่งเมื่อมีไข้ผู้ปกครองควรเช็ดตัวให้ยาลดไข้, ถ้าอาเจียนอาจให้ดื่มผงน้ำตาลเกลือแร่, ดื่มนม-กินอาหารย่อยง่าย หากกินอาหารไม่ได้ ปัสสาวะน้อย ซึมถ่าย-อาเจียนบ่อยให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว เพราะอาจช็อกเสียชีวิตได้
          นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศาผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ปัจจุบันไวรัสลงกระเพาะที่มีวัคซีนป้องกันคือวัคซีนป้องกันการติดเชื้อทางเดินอาหารจากเชื้อไวรัสโรตา ซึ่งราคาสูงและไม่สามารถป้องกันครอบคลุมเชื้อโรคได้ทั้งหมด จึงควรมุ่งเน้นป้องกันด้วยการเลี้ยงดู เช่นสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เด็ก โดยให้ดื่มนมแม่

เกิดข้อผิดพลาด ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้